Powołanie Fundacji „Sami Swoi”

Rok 2016 rokiem Wacława Kowalskiego
9 maja 2014

Powołanie Fundacji „Sami Swoi”

Fundacja „Sami Swoi” została zarejestrowana 13.11.2015 roku we Wrocławiu. Podstawowym celem Organizacji jest opieka nad obiektem, w Dobrzykowicach, przy ulicy Szkolnej 18, w którym były kręcone zdjęcia do trylogii Sylwestra Chęcińskiego. Wspieranie działalności naukowej, badawczej i wydawniczej związanej z historią w/w obiektów na szerokim tle kulturowym Dolnego Śląska. Pogłębianie i popularyzacja wiedzy o historii obiektu, okolicy Dobrzykowic, miejscowej ludności, jej tradycjach, kulturze i obyczajach oraz krzewienie poczucia patriotyzmu.