SponsoringSponsoring i działalność charytatywna aktualnie odgrywają ogromne znaczenie w procesie tworzenia pozytywnego wizerunku dla wielu firm.

Projekty sponsoringowe wspierają budowanie rozpoznawalności marki oraz promują przedsiębiorstwa jako instytucje odpowiedzialne społecznie.

Fundacja „Sami Swoi” jest otwarta na wszelkie formy współpracy przynoszące korzyści każdej ze stron.


Mamy dużo do zaoferowania. Zapraszamy!