Władze


Fundator

Tadeusz Dalecki


Rada Fundacji

Tadeusz Dalecki
Witold Prętki


Prezes Zarządu

Natalia Dalecka


Wiceprezes Zarządu
Skarbnik
Członek Zarządu

Jerzy Dalecki
Barbara Dalecka